Endodoncija

Endodoncija

Ovo su naše tajne liječenja zubi

Suvremene liječenje zuba prema najmodernijim praksama u TreeDent-u je dodatno podignuto na višu razinu tako da smo u zadnjih godinu dana od kada smo na tržištu liječenje zuba sveli na 95% učinak.  

​To znači da u 95% slučajeva u terapiji se nije izvadio zub, I da pacijent nije morao razmišljati o skupocjenim implantatima.  To naravno ne znači da ćemo svaki zub liječiti, jer su neki zubi u pojedinim slučajevima na žalost nepovratno uništeni. 

Endodoncija - preduvijet za kvalitetnu protetiku

Razmišljate li o protetskom radu? Svakako bi prije početka terapije sa svojim stomatologom morali provjeriti da su Vaši zubi izliječeni. U protivnom postavljanje takvog rada na neizliječene zube dovodi do kraćeg trajanja sveukupnog rada i ponavljanja istoga kroz nekoliko godina.  

endodoncija_edited.png
PainTooth_edited.png

Tradicionalno liječenje

1) Test vitaliteta


Testira se zub na podražaje toplog i  hladnog, kucanje u zub kako bi se detektirao zub koji treba liječiti Prednosti: Brz i pouzdan test, lako primljenjiv koristi se još uvijek u svim modernim klinikama zbog praktičnosti Mane: Nepotpuna dijagnostika. Stomatolog samo sa ovim testom ne dobiva sve dijagnostičke podatke kako bi se mogao pripremiti za kvalitetan početak liječenja.
2) Otvaranje zuba na tradicionalan način


 Kod ovakvog otvaranja otvara se vrh zuba kako bi se došlo do pulpe. Prednosti: Brzina otvaranja Mane: Otvaranjem vrha zuba ne znači da će se pogoditi početak živca, ako početak nije na povoljnom mjestu kasiniji prolazak iglice biti će otežan što će onemogućiti liječenje zuba u punom smislu nego samo djelomično
3) Ručno čišćenje korijenskih kanala


Ovisno o prohodnosti kanala ručno se guraju iglice u zubne kanale kako bi se izvadio vitalni dio živca. Ovisno o otvaranju zuba i prohodnosti kanala, ovisi do koje će se dužine očistiti zub. Ukoliko to nije do pune dužine, liječenje neće biti uspješno. Kvaliteta liječenja ovisi o razini opremljenosti ordinacije i sa kojim iglicama za čišćenje stomatolog raspolaže Prednosti: - nema Mane: Doktor je limitiran opremom koju ordinacija posjeduje, čišćenje manualnim ručnim putem se u današnje vrijeme sve rijeđe koristi jer je dugotrajno, sporo.
4) Testiranje dužine


Ako su kanali uspiju očistiti do pune dužine, zuba, stomatolog će iglicu gurnuti do apexa, odn vrha korijena, kada dođe to te točke, pacijent će osjetiti bolan ubod, što će stomatologu biti znak da je došao do kraja korijena i da je kanal probijen. Prednosti – nema Mane: Bolan proces za pacijenta, mogućnost probijanja apexa korijena i izazivanja „fos root-a“ zbog čega se zub u tradicinalnom liječenju mora vaditi
5) Punjenje kanala


Ako kanali nisu prohodni stomatolog može staviti Kalcinazu koja će oslabiti unutrašnje strukture zuba i poboljšati prohodnost kanala. Prednosti: - Mane: Otapanje unutrašnjih struktura zahtijeva višestruke dolaske stomatologu što predstavlja dugotraja proces i za doktora i za pacijenta.

Moderno liječenje u TreeDentu

1) RTG ili Ortopan dijagnostika


Ortopanom i RTG-om se točno određuje područje zahvaćeno upalom i definira terapija liječenja te i sami koraci. Prednosti: TreeDent raspolaže GreeCT - 2D Ortopan uređajem sa najnižim dozama zračenja na području cijele Sjeverne Hrvatske te je dijagnostika takvim uređajem sigurna za sve životne dobi. Više informacija pročitajte na 2d Ortopan pregled
2) Test vitaliteta


Ako je potrebno dodatno se testom vitaliteta utvrđuje vitalnost zuba na toplo i hladno te da li je moguće dati anesteziju
3) Određivanje broja kanala i pristupnih točaka


Kako bi se odredila pozicija otvaranja zuba, prema pristupnim izračunima i RTG snimci određuju se točke brušenja za otvaranje kanala. Ulaz u zub na taj način se pozicionira točno iznad korijenskih kanala i stomatologu je jednostavno pristupiti svim kanalima. Prednosti: Ovaj postupak navodi stomatologa da kasniji koraci budu precizniji i pouzdaniji
4) Postavljanje koferdama


Koferdam je plastična plahtica, koja se stavlja oko zuba tako da se kod postupka čišćenja i punjenja zuba osiguraju maksimalno sterilni uvijeti za sam zub. Ukoliko dođe do bilo kakvog onečišćenja korijenskog kanala slinom ili krvlju, doći će do naknadne upale i infekcije zuba te će liječenje biti neuspješno. Prednosti: Osigurava visoku razinu higijene i sterilnost postupka
5) Otvaranje zuba


Lokalna anestezija kod ovakvog postupka u TreeDent stomatološkoj ordinaciji se podrazumijeva. Doktor će ovisno o regiji primijeniti različitu vrstu anestezije. Otvaranje zuba se radi prema unaprijed određenim točkama uspostavljenima u točki 3. Prednosti: Zubni kanal se otvara točno u pravilnoj projekciji vrha korijena i time se povećava kvaliteta kasnijeg ulaska iglice dok se tradicionalnim načinom taj dio radi na pamet i bez RTG slike.
6) Strojno čišćenje korijenskih kanala


U TreeDent-u čišćenje zubnih kanala je brže, pouzdanije i preciznije korištenjem Reciproc Gold aparata strojne endodoncije. U aparat strojne endodoncije ugrađen je endometar koji mjeri dužinu korijenskog kanala, tako da stomatolog ne može probiti korijenski apex i tako nepovratno oštetiti zub. Prednosti: Strojna endodoncija daje stomatologu alat da brže pouzdanije i preciznije očisti korijenski kanal do pune njegove dužine bez rizika za probijanje korijena zuba.
7) Punjenje korijenskih kanala


Nakon što su svi kanali očišćeni i osigurani sterilni uvijeti može se započeti sa punjenjem korijenskih kanala. Nakon što se zub zapuni na kraju se stavlja kompozitni ispun – plomba koja će pokriti ulaz u zub odn.
8) Kontrolna RTG slika


Nakon punjenja kanala napravi se kontrolna RTG snimka kako bi se provjerili da li su svi kanali očišćeni i do pune dužine kanala. Prednosti ovim korakom osiguravamo da su prethodni koraci odarađeni besprijekorno i da se može započeti sa punjenjem korijenksih kanala.

Moderna dijagnostika i principi liječenja zajedno sa iznimnom higijenom preduvijet su uspiješnosti kvalitetnog liječenja. 

 

Sva liječenja u TreeDentu mogu se odraditi u jednoj posjeti iznimno u slučaju komplikacija broj dolazaka može biti 2 ili više. 

arrow&v

Hvala Vam na prijavi, javiti ćemo Vam se sa terminom u najkraćem mogućem periodu.