Zubni  implantati

#Implantati #Varaždin #Stomatološka ordinacija #Nobel Biocare implantati

Što su zubni implantati?

Mali titanski vijci.

Implantati se razlikuju po čistoći materijala i mikro strukturi površine.

Kvaliteta materijala i obrada mirkostrukture uvelike određuje cijenu implantata.

 

Na tržištu ćete naići na dobavljače raznih kvaliteta, stoga odaberite za svoje zdravlje samo najbolje.

 

TreeDent Varaždin ugrađuje implantate tvrtke Nobel Biocare, jedne od vodećih tvrtki u proizvodnji i tradiciji izrade samih implantanata.

CBCT 3D dijagnostika

Postupak kojem pristupamo u TreeDentu se sastoji od računalne analize gdje svaki slučaj analiziramo i vodimo kroz odgovarajući program kako bi postojeće rizike zahvata smanjili na minimum.

Svaki slučaj zahtijeva kvalitetnu 3D CBCT snimku kako bi se mogla napraviti takva analiza. U našoj stomatološkoj klinici možete odraditi kompletan tretman dijagnostike na jednom mjestu sa Green CT uređajem sa minimalnim zračenjem.   

NobelBiocare.jpg

Odbacivanje implantata

Na žalost nisu svi pacijenti idealni za postav implantata zbog čega je danas sve prisutno odbacivanje implantata i liječenje takvih slučaja. Jedan od glavnih uzroka odbacivanja je pogrešna analiza i priprema same terapije koja u velike ovisi o 3D analizi i odabiru vrste samog implatnata. 

Jedan od najvažnijih faktora u samom postavu je količina i struktura kosti u koju će  se ugraditi implantat. Ukoliko pacijent nema dovoljno kosti pristupiti ćemo postupku augumentacije gdje ćemo Vam ugraditi umijetnu kost kako bi ista nakon zaraštavanja podnijela teret implantata. 

Kod najtežih slučajeva ukoliko se kost potpuno povukla i gustoća spala na minimum predložiti ćemo neko drugo protetsko riješenje umjesto da riskiramo odbacivanje. 

zubni_implantati.jpg

Ugradnja zubnih implantata

Sama ugradnja je bezbolan proces u trajanju od dvadesetak minuta. 

Nakon toga implantati su u procesu zaraštavanja da bi se u narednom periodu nakon zaraštavanja kosti postavio završni protetski rad.

Tipično vrijeme isporuke Vašeg novog osmijeha kod terapija gdje su uključeni implantati je između 3 i 6 mjeseci.

Sve što trebate znati o implantatima možete pročitati i u našem možete pročitati u našem blogu Sve što trebate znati o implantatima i provjeriti cijene na: