Oralna kirurgija

Oralna kirurgija

Trebate izvaditi zub?

Imate problema sa zaostalim korijenima?

Vaši umnjaci su u vodoravnom položaju ?


Sve su to usluge i problemi koje možete rješiti u TreeDentu.

     Pojavom dentalne implantologije kao podgrane u stomatologiji, oralna kirurgija postaje nedvojivo povazana sa postupcima ugradnje zubnih implantata.

 

U susradnji sa specijalistom oralne kirurgije TreeDent vam je u mogućnosti ponuditi specijalistički pregled prije svakog implantološkog zahvata.

Ostali oralno kirurški zahvati

  • alveotomija zuba (operacijsko vađenje, vađenje umnjaka)

  • apikotomija (apicektomija) zuba-micanje vrška korijena zbog upale   

  • frenulektomija   

  • cistektomija   

  • kortikotomija      


Svi oralno kirurški zahvati izvode se pod anestezijom u sterilnim uvijetima.  

 

oralna-kirurgija.jpeg