top of page
Search
  • Writer's pictureTreeDent Official

Zubni implantati - 8 razloga zašto dolazi do komplikacija

Updated: May 9


zubni implantati

U ovom blogu ćemo vas upoznati s temama:Primjene zubnih implantata šire se globalno i u posljednja tri desetljeća to je najzanimljivije stomatološko područje. Bez obzira na to jeste li naslijedili „loše zube“ ili ste izgubili zube zbog traume, glavni cilj tretmana stomatološke implantacije je izbjegavanje bilo kakvih bezubih stanja. Krezubost danas nikako nije poželjna, što zbog zdravlja, što zbog društvenog statusa. Ono čemu se teži je holivudski osmijeh.

Na internetu ćete naći mnoštvo materijala zašto ugraditi zubne implantate, međutim jako je malo sadržaja vezano uz komplikacije i probleme koji mogu nastati uslijed ovog operativnog zahvata. Ovaj blog pokušati će obuhvatiti najčešće probleme i komplikacije oko postava implantata.


Nedostatak zuba

Jeste li znali da nedostatak zuba može dovesti do daljnjih gubitaka zubi? On utječe na anatomiju okolnih zuba koji se primiču jedan prema drugome i dugoročno narušavaju zagriz te opću funkciju zubala. To može dovesti do daljnjih problema resorpcije kosti i doprinijeti novim komplikacijama ukoliko se pravovremeno ne riješi problem.

Zubni ili dentalni implantati danas su najmodernije rješenje. Mnogo je razloga zbog kojih se on vadi ili nedostaje, ali utjecaj na vaš život je uvijek isti. Utječe na ono što jedete, kako govorite, izgledate i kako se osjećate. Uz to, utječe i na vaše oralno zdravlje zbog slabljenja integriteta susjednih zuba, utjecaja na vašu prehranu i još mnogo toga.

dentalni implantat

Kada biste se trebali odlučiti na ugradnju implantata?

Postav implantata nije laka odluka u životu, mnogo je frustracija koje su prisutne kod bezubosti a sa druge strane potrebno je pripremiti poveći budžet za ovakvo riješenje.


Preporučamo da se pacijent informira kod stručnog stomatologa na tom području i da zatraži više mišljenja i analizu svojeg slučaja. Analiza slučaja kod ugradnje implantata obavezno se radi preko CBCT-a određenog područja ili cjelokupne situacije u čeljusti. Vodite se pristupom da razumijete Vaš problem i koje su sve mogućnosti riješenja Vašeg problema. Implantologija je danas u inovacijama i načinima primjene otišla jako daleko i zasigurno svaka ordinacija ima svoj pristup ugradnji implantata sukladno tehnologijama koje koriste. Svaki slučaj i analiza stanja je individualna ali načelno je pravilo da će se rizici komplikacija smanjiti ukoliko i samostalno brinete o svom zdravlju. Ovo su faktori koji utječu na dugovječnost implantata i koji smanjuju rizike odbacivanja i kasnije komplikacije.

  • zdrava kost u području implantacije

  • područje implantacije je sanirano i očišćeno od upala

  • dobro cjelokupno zdravlje (osobama sa dijabetisom i srčanim bolestima povećava ju se rizici komplikacije)

  • izbjegavanje pušenja

  • zdravo zubno meso i cjelokupno oralno zdravlje (posebno su ugrožene osobe sa paradontitisom)

  • postoperativno održavanje i naknadna briga o čišćenju implantata.


7 razloga zbog čega dolazi do komplikacija

Sama ugradnja implantata nije problematičan postupak i većina stomatologa se danas usmjerava i educira u tom području kako bi ponudili kompletnu uslugu u stomatološkoj ordinaciji. Najčešće komplikacije nastaju ako se ne poštuju protokoli i ako se u postupcima ne poštuju pravila struke, nego se kreće zaobilaznim rješenjima.


Izbjegavanje komplikacija započinje planiranjem liječenja na temelju točnih predoperativnih anatomskih procjena i razumijevanja svih potencijalnih problema.


zubni implantati
zubni implantati

Klimavi implantati zbog loše izrade

Uzroci klimavog implantata najčešće su vezani uz nadogradnju koja se stavlja na implantat. Nadogradnja može nepravilno sjesti na bazu što uzrokuje mikropomak same nadogradnje. Protetski rad koji sjeda kasnije na takvu implantološku nadogradnju opterećuje implantat neravnomjernim silama i skraćuje vrijek trajanja protetskog rada koji se kasnije može prelomiti.


Razlozi ovakvim problemima leži najčešće u neorginalnim dijelovima nadogradnje implantata što sotomatolozi često nadomjeste pretezanjem vijaka na implantatu ili cementiranjem same nadogradnje.

Savijet: Upitajte svojeg stomatologa da li pri ugradnji koristi orginalne dijelove ili njegov tehnički laboratorij samostalno izrađuje dijelove za implantološku nadogradnje. Ukoliko Vaš stomatolog ne isporučuje orginalne dijelove nadogradnje obavezno se raspitajte o garanciji protetskog rada i što se događa ako se protetksi rad slomi i ukoliko dođe kasnije do periimplantitisa kako bi se mogla odraditi terapija u tom slučaju i da li možete dobiti popust ako se ne koriste neorginalni dijelovi.


Najbolje je uvijek ugrađivati implantate poznatih brendova s dugogodišnjom tradicijom. Tvrtke koje rade dugi niz godina i prisutne su na tržištu jamče da će osigurati rezervne dijelove i nakon dužeg niza godina. Prije ugradnje proučite tvrtku implantata koji želite ugraditi jer Vam je važno ukoliko kasnije dođe do komplikacija da znate koji dijelovi Vam trebaju


Važno je napomenuti da svaki proizvođač ima svoje komponente i da naknadni zahvati ako su potrebni se mogu izvšiti samo ako je rad postavljen na vijak a ne na klasično lijepljenje.


Problemi zbog nedovoljno kosti

Ponekad se javlja problem da je zbog loše CT analize ugrađen implantat u područje gdje je gustoća kosti prerijetka ili je područje implantacije bilo upalno pa se kost na tom mjestu resorbirala.


Rezultat takove situacije je da se Implantat ne primi za kost. U takvim slučajevima je potrebno napraviti hitan pregled CBCT-om, kako bi se ustvrdila adekvatna dentalna terapija.

Nerijetko takvi radovi završavaju vađenjima implantata, što je specijalistički zahvat oralne kirurgije. Nakon izvršenog zahvata vađenja implantata potrebno je ustanoviti nastalu štetu i adekvatni nedostatak popraviti augmentacijom kosti.

Pogrešna dentalna dijagnostika

Svaka ugradnja implantata trebala bi započeti kvalitetnom dijagnostikom u koju bi se uključila cjelokupna slika dentalnog stanja pacijenta, a ne samo regije zahvaćene područjem ugradnje. Dijagnostika uključuje obavezan 2D i 3D snimak i važno je da stomatolog prije postupka preko CT-a isplanira Vašu terapiju te područje i smjer implantacije.


Sa CBCT 3D snimkom možemo dobiti potpune informacije za plan terapije i konačan rad. Tu možemo vidjeti pravi opseg upala, poziciju sinusa naspram budućeg implantata, kvalitetu i gustoću kostiju, položaj živaca, oblik i debljinu grebena gornje vilice ili donje čeljusti. Ove informacije doktoru omogućavaju kvalitetnije donošenje odluka o cjelokupnoj terapiji i temeljima za kasniju implantološku i protetsku terapiju. Vrlo je važno da se ispravno odredi smjer implantacije prema zadanom planu, za što se u nekim slučajevima koriste i posebne šablone za implantaciju u tom se slučaju planira navođena implantologija koja dodatno osigurava da je smjer implantacije prema zadanom planu.


zubni implantati

Utjecaj susjednih zubi

Prije ugradnje implantata također je prvo bitno sanirati i susjedne zube, potencijalne upale oko korijena (periapikalne) ili pak upale tkiva (paradontne). Na taj se način kasnije smanjuje rizik upala i drugih komplikacija.

Ako su susjedni zubi zatvorili prostor potreban za implantat, potrebno ih je ortodontski pomaknuti nošenjem aparatića ili izvaditi ukoliko je to obostrani kompromis.


Ugradnja implantata kod nedostatka kosti

Implantati se ne smiju ugrađivati ako je koštani volumen smanjen zbog bezubosti, nošenja neodgovarajućih mobilnih protetskih nadomjestaka, traumatskog vađenja zuba i sličnog. Problem nastaje ako se ubrza s terapijom i krene odmah u implantaciju bez adekvatne augmentacije (nadogradnje) kosti. Rezultati takve terapije su upalni procesi i potencijalno odbacivanje implantata.


zubni implantati

Ugradnja u neadekvatnim uvjetima

Sterilni uvjeti su preduvjet svih operacija. Ukoliko se ne vodi računa o sterilizaciji svakog predmeta koji je u kontaktu s osobljem, može doći do kroničnih upalnih procesa nakon ugradnje. Dentalne postupke potrebno je provoditi prema standardiziranim protokolima kako se niti jedan korak u pripremi i postavljanju ne bi stavio pod rizik. Kod ugradnje implantata organizacija samog postupka i osoblja je ključan faktor da se zadovolje sterilni uvijeti pa je tako bitno da popratno osoblje bude upoznato sa svim koracima i koje komponente u postupku moraju biti sterilne da ih se pripreme doktoru koji postavlja implantate.


Loš protetski rad

Kod rekonstrukcija zuba primjenjuju se različita rješenja ovisno o tome koliko zuba treba nadomjestiti. Ako nedostaje jedan zub radi se o jedinstvenom implantatu s krunicom, zubni most na implantatima u slučaju nedostatka više zuba ili proteza na implantatima u slučaju potpune bezubosti.

Kod jedinstvenih implantata problemi najčešće nastaju kad se zubna krunica nadogradi tako da se previše oslanja na susjedni zub zbog pogrešne procjene veličine pa se time ne ostavi dovoljno mjesta za kvalitetno čišćenje oko njega. Kod proteze na implantatima potrebno je dobro pripremiti greben na koji nasjeda proteza kako se ne bi ostavio prostor gdje ulazi hrana i razvijaju bakterije. Smjer ugradnje implantata je posebno važan za kasniju nadogradnju protetskog rada kako bi se sile opterećenja kod griznih kretni bile što ravnomjernije da jedan dio cjelokupne konstrukcije nije opterećeniji od ostalih.


Neadekvatne biokompatibilnosti

Svako strano tijelo u ljudskom organizmu izaziva stres. Mogućnost ljudskog organizma da prihvati strano tijelo protetskih ili implantoloških nadomjestaka odražava se faktorom biokompatibilnosti samog materijala od čega je nadomjestak napravljen. Kako svako tijelo nije isto, svakako ne možemo očekivati istu reakciju organizma kod svake ugradnje. U većini slučajeva tijelo prihvati implantološki nadomjestak dok se u nekim slučajevima taj se podatak može

zubni implantati cijena


Zubni implantati cijena

Kada govorimo o tržišnim cijenama, moći ćete pronaći kompletnu ugradnju implantata i po cijenama nižima od 4.000,00 kuna. Na žalost često puta u takvim slučajevima radi se o jeftinijim implantatima niže biokompatibilnosti gdje je rizik od odbacivanja puno veći i slijedom toga mogućnost naknadnih komplikacija periimplantitisa ili odbacivanja. Provjerite proizvođača implantata, zatražite dokumentaciju u kojoj je vidljiv postotak titana u cjelokupnom vijku i provjerite da li je taj proizvođač posjeduje FDA certifikat.


Dentalni centar Treedent Varaždin - ugradnja implantata po najvišim standardima

Nedostatak zuba može vam iscrpiti emocije i samopoštovanje te općenito smanjiti kvalitetu života. Dentalni centar Treedent u Varaždinu nudi usluge ugradnje implantata uz najmoderniju opremu te educirano i pouzdano osoblje. Kod nas možete obaviti svu potrebnu dijagnostiku, temeljitu analizu i sam zahvat ugradnje te nužnu post operativnu brigu za samog pacijenta.


U našem centru surađujemo s tvrtkama koje imaju dugogodišnju tradiciju i priznatu kvalitetu. Na taj ćete način biti doživotno sigurni da su sve komponente dostupne, a čemu će posvjedočiti i potvrda te certifikat proizvođača.


Dentalni centar Treedent nudi osobama s područja Čakovca, Varaždina ali i onima koji su spremni posjetiti Varaždin, vrhunske i kvalitetne stomatološke usluge. Zubni implantati su tu kako bi vam zdravlje i stil života promijenili na bolje, stoga nam se obratite s povjerenjem i naručite svoj pregled!


712 views0 comments

Comentários


bottom of page